Нашите принципи

"Колект център" ООД не използва силови и неморални методи за събиране на вземания. 

Ние вършим работата си професионално, изцяло съобразено със законовата рамка.

Ние защитаваме интереса на нашите клиенти, но това никога не е за сметка на прекомерен натиск върху длъжниците.

Не използваме методи, които биха дискредитирали нашите клиенти или длъжници.

Не приемаме за събиране документално необосновани и несъществуващи задължения, както и такива с изтекла давност.

Информираме нашите длъжници коректно за дължимите от тях суми и съответните основания.

Предпочитаме да разрешаваме възложените случаи извънсъдебно, тъй като вярваме, че това е в полза както на нашия клиент, така и на длъжниците.

Заяви среща с нас

Заявете среща с наш сътрудник в удобно за Вас време

Партньори