Съдебно събиране на задължения

Разполагаме с различни модели за съдебно събиране на физически лица, като ефективността е в зависимост от разходите, които ще бъдат направени в хода на изпълнението.

За съдебно събиране на вземания от юридически лица, предлагаме:

-Индивидуално изготвяне на стратегия за действие след детайлно проучване на казуса;
-Цялостно изпълнение на изготвената стратегия (адвокат, съдия-изпълнител, синдик, депозитар, ликвидатор);
-В зависимост от вземането е възможно да НЕ бъдат заплащани авансови държавни такси и съдебни разноски;

Заяви среща с нас

Заявете среща с наш сътрудник в удобно за Вас време

Партньори